Alumni

Year 2016-17

 Sr.No.  Name Of Alumni
1 Bhadre Kalyani Laxman
2 Chakore Kiran Balkisan
3 Gaikawad Sandhya  Rajendra
4 Hole Swati  Narendra
5 Kadam Rutuja Lawrence
6 Kale Vanitia Dnyaneshwar
7 Kharade Sonali Bapusaheb
8 Kharat Nikita Ramchandra
9 Lande Mahesh Shankar
10 Lande Nikita Dadasaheb
11 Pawar Megha Kailas
12 Raje Fiza Rizwan
13 Shaikh Sana Rafik
14 Shaikh Shabnaz Anees

                                                                  Year 2017-18

Sr. No. Name of the Alumni
1. Bhale Suchitra Sudhakar
2. Jadhav Priyanka Shivaji
3. Kale Divya Shitaram
4. Kumavat Prajakta Baban
5. Lande Mahesh Shankar
6. Lokhande Aarti Annasaheb
7 Lokhande Mayuri Subhash
8 Londhe Snehal Sudhakar
9 Phopse Snehal Sambhaji
10 Raykar Madhuri Rajendra
11 Salunke Nikita Kisan
12 Shelke Shubhanjali Kachru