Infrastructure of the department

  • Class room/Laboratories
Department Size Area
9.15m ×12.19m 111.55 Sq.mt.
30.00×40.00 1200.00 Sq.mt.

 

  • Instruments/Equipments

 

 

Sr. No. Facility Detail Area
A Library

 

106 books are available with open axis to all students 100 square foot
B Internet facilities 2 MBPS net
C Class rooms 01 900 square foot
D Laboratories
E List    Equipment’s/Instruments Nil

 

 

  • List of Books in Departmental Library

 

Sr. No. Names Of Book Publisher Number Of Copies
1 Indias Stragal For Indipedans K.Sagar Pablication ,Pune .30 1
2 Arli India [Prachin Bharatiy Etihas] K.Sagar Pablication ,Pune.30 1
3 History of India Smriti Books,New Delhi-110014 1
4 Aagney Aashiyacha Etihas Parimal Prakashan,Aurangabad. 1
5 Marathyancha Itihas [1630-1760] Pritam Pablication,Jalgoan.425001 2
6  Marathyanchi Prashasakiy Wyavastha [Rajykarbhar]1630-1818 Snehal Prakashan ,Pune.30 1
7 Shiwaji v Shiwakal Phadke Prakashan , Kolhapur. 1
8 Panipatcha Ransangram Shri.G.J.Kunte Ritayrd Kaunshilar 1
9 Aadhunik Bhartacha Etihas[1858-1920] Vidhya Books,Aurangpura,Aurangabad. 2
10 Aadhunik Bharat [1885-1992] Atharv Prakashan,Pune. 2
11 A Survey of Indian History Asia Publishing House,Bombay. 1
12 Marathi Sattyecha Uday Nirali Pakashan,Pune -2. 1
13 Musalman Purv Maharashtr[Khand-1]E.P.Purv.200 Te E.S.1318.

 

Varada Prakashan Pra.Li.Pune -16. 2
14 Sanskrutike Char Adhyay     AdhyayLok Bharati Ptakashan,Elahabad-1 1
15 Madhykalin Bharat Vidhya Prakashan ,Nagpur-2. 1
16 Philosophy of History Strling Pablishers [P]Ltd,Delhi-6. 1
17 Madhyyugin Bharatacha Rajkiy Sanskrutik Etihas  [E.S.1000 Te 1707] Pinpalpure & Can.Pablishars,Nagpur. 1
18 Itihas Mhanje Kay? Continental Prakashan,Pune.-30 1
19 Aadhunik Maharastratil Parivartanacha Etihas [1818-1960] Vidhya Prakashan,Nagpur . 1
20 Shiwkalin Rajniti Aani Ranniti Popyular Prakashan ,Mumbai. 1
21 Bharatacha Etihas Aani Sanskruti [E.S.650 Paryant] Tirupati Pablication Naralibag ,Aurangabad. 1
22 Maharastratil Parivrtanacha Etihas [E.S.1818-1960] Daymand Pablication ,Pune-30. 1
23 Prachin Bharatacha Sanskrutik Etihas Vidhya Prakashan, Nagpur. 1
24 Marathyancha Etihas [Shiwaji V Shiwkal] Vidhya Bharati Prakashan,Latur-413512. 1
25 Prachin Bharatacha Etihas [E.P.Purv.Te 1206] Vidhya Prakashan ,Nagpur. 1
26 Sovhiyat Samrajyacha Uday Aani Ast[Khand-1,2] Mauj Prakashan,Girgoan ,Mumbai 2
27 Panipat 1761 Rajhnas Prakashan Pra.Li.Pune-30 2
28 Marathe Kalin Sanstha V Vichar Phadake Book Selars,Kolhapur .416012 2
29 Prachin Bharatacha Etihas [Prarmbh te 650] Vidhya Prakashan, Nagpur. 1
30 Aadhunik Bharat [1885-1992] Atharv Prakashan ,pune.51 2
31 Etihasache Tatvadnyan Tirupati Prakashan,Naralibag ,Aurangabad. 1
32 Prachin Bharatacha Rajakiy Aani Sanskrutik Etihas Prashant Publication,Jalboan. 1
33 Aadhunik Bharat [1760-1950] Pinpalpure &kn.Pablishars,Nagpur. 1
34 Prachin Bharatacha Sanskrutik Etihas Vidhya Prakashan,Nagpur. 1
35 Madhykalin Bharat Ka Bruhat Etihas Khand-1 Jawahar Pablishars & Distribyutrs Nai Dilli-110016. 1
36 ShivKalin Maharashtra Varada Prakashan  Pra. Li. Pune 411016 1
37 Peshave Kalin Maharashrtsa Varada Prakashan  Pra. Li. Pune 411016 1
38 Itihas Lekhan Shasra Phadake Prakashan ,Kolhapur. 2
39 Itihas Mhanaje Kay ? Kontinental Prakashan ,Pune. 411030 1
40 Itihas Lekhan Shasra Vidhya Prakashan ,Nagpur. 2
41 Pachin V Madyayugin Bharat  Vidhya Prakashan ,Nagpur. 1
42 Prachin Bharatiy Sanskruti V Sabhyta Dayamand Pablikeshans,Pune-30. 1
43 Adhunik Bharat Anamika Pablishars &Distribyutars (Pra.) Limited Nai Dilli.110002 1
44 Adhunik Bharatacha Itihas (E.S.1818-1960) Kailas Pablikeshans Aurangapura,Aurangabad. 1
45 Maharashtr Samaj Ani Sauskruti Dayamand Pablikeshan Pune.30 1
46 New Light on The Indus Civilization Atmaram & Son ,Dilhi.6 1
47 Etihasachi Tond Olakh Sakses Pablikeshan Pune.30 2
48 Marathyancha Prashaskiy,Samajik V Arthik Etihas Vidhya Prakashan ,Nagpur 2
49 Etihas Lekhan Shasra  Kailas Pablikeshans Aurangapura,Aurangabad  

2

50 Marathyancha Etihas Khand-1,2 Kontinental Prakashan,Vijaynagar ,Pune. 411030 2
51 Adhunik Bharatacha Itihas(1857-1960) Shri Mangesh Prakashan ,Nagpur.440010 3
52 Shiwaji V Shiwkal Phadke Prakashan,Kolhapur. 1
53 Swatantry Sangram (Dnyat Ani ADnyat) Navchaitany Prakashan,Borivali Mumbai -400091 1
54 Marathi Riyasat – Shakkarta Shiwaji Dhannjay Balkrushn Dhavle Girgoan.Mumbai. 1
55 Freedom At Midnight Mehata Pablication House-Pune 30 1
56 Kone eke Kali Sindhu Sanskruti Rajhans Prakashan Pune .30 1
57 Ancient India History &Culture Asia Pablishars House, New Delhi. 1
58 Madhyakalin Bharat ka Bruhat Itihas(Khand-2) Jawahar Pablisharsh & Distribyutars,nai Dehli. 110016  

 

59 Dakshin Afrika – Gatha Swatantryachi Granthali Prakashan  Dadar ,Mumbai.400028 1
60 Adhunik Bharatacha Itihas ( 1921-1947) Shri Sainath Prakashan .Nagpur. 1
61 Bharatacha Itihas (1707-1950) Shri Mangesh Prakashan ,Nagpur.440010 4
62 Mogalkalin Bharatacha Itihas Fadake Prakashan,Kolhapur.416021. 1
63 Adhunik Bharatacha Itihas Vidhya Prakashan ,Nagpur 1
64 Prachin Madhyyugin Bharat Vidhya Prakashan ,Nagpur 1
65 Adhunik Maharashtracha Itihas (1818-1950) Kailas Pablikeshans Aurangapura,Aurangabad. 1
66 Bharatacha Itihas (Prarmbhapasun 1760) Anshul Pablicetion,Nagpur. 1
67 Indiyas Stagal For Indipendans(bharatacha Swatantry Sagharsh K.sagar Pablicetion Pune,30 1
68 Sattantar-1947 Khand-1,3 Mauj Prakashan Gruh Girgoan,Mumbi,400004 2
69 Bharatacha Itihas V Sanskruti 650 Paryat Tirupati Pablication Naralibag Aurangabad. 1
70 Itihasik Shabdakosh Daymand Pablicetion,Pune. 1
71 Marathi Sattecha Uday (1630-1707) Prashant Pablicetion Jalgoan,425001 2
72 Maharastratil Samajsudharnecha Itihas Fadke Prakashan,Pune. 1
73 Pahilya Mahayudhdhanantarche Jag K.S.Pablication,Pune. 1
74 Bharatiy Rashtriy Calavalicha Itihas Kailas Pablication,Aurangabad. 1
75 Maharastratil Parivartanacya Calavalicha Itihas Daymand Pablicetion,Pune. 2
76 Peshavekalin Maharastra Varda Prakashan ,pune. 1
77 Swatantr Bharatacha Itihas Sainath Prakashan,Nagpur. 1
78 Madhyyugin Maharastra Daymand Pablicetion,Pune. 1
79 Itihas Ani Tatvadhyan Pradhyna Pathashala ,Wai. 2
80 Shiwaji Maharajanche Saha Kille Helata Gaikwad ,Satara. 1
81 Itihasachya Shakha Kailas Pablication,Aurangabad 1
Total 106